Nuffield Farming Scholarship

De Nuffield missie

In 2016 ben ik geselecteerd voor een Nuffield Farming Scholarship. Mijn Scholarship wordt gesponsord door Rabobank International. Je wordt voor deze Scholarship geacht om in 1,5 jaar minimaal 6 weken in het buitenland te vertoeven. Dit om internationaal kennis te vergaren en een sterk netwerk op te bouwen. Gedurende mijn reis zal ik de mogelijkheden onderzoeken die agrarische ondernemers in staat moet stellen hun ideeën in de praktijk te brengen. Vele landbouwers hebben fantastische ideeën om bijvoorbeeld hun verdienmodel te optimaliseren of hun bedrijfsmodel te verbreden. Deze landbouwers ontbreekt het vaak aan tijd en middelen om dit idee tot volle wasdom te brengen. Daarom zal het onderzoek zich richten op een private infrastructuur ter ondersteuning van de agrariër zijn idee.

Naast dit traject is het mogelijk om ook een Global Focus Program (GFP) te doen. Dit houdt in dat je met 10 mede Scholars een intensief programma volgt waarbij je kennis maakt met bedrijfsleven, wetenschap, NGO’s, ambassades en de politiek van bepaalde landen. Dit programma duurt 6 aaneengesloten weken en is er op gericht je in een zo kort mogelijke periode zoveel mogelijk kennis mee te geven. Je bezoekt in die 6 weken gemiddeld zo’n 7 landen. Na het Global Focus Program heb je een ijzersterk internationaal netwerk opgebouwd. Er zijn in 2017 6 verschillende GFP’s, zie de bijlage voor een overzicht.

nuffield-marten